Szívtriptichon

munkacímek -1.:Vasszív-2.:Kőszív-3.:Érzőszív...-work titles:1.:Iron heart-2.:Stone heart-3.:Sensitive heart
Cím:-1.:..."A semmiágán ül szívem"...-2.:..."Kis teste hangtalan vacog"...-3.:Köréje gyűlnek szelíden,s nézik-nézik a csillagok"...(József Attila:Reménytelenül c. versének részlete)
Title:-1..."Upon a Branch of nothigness my heart sits"...-2.:..."Trembling voicelessly"...-3.:..."And watching-watching numberless the mild stars gather round to see"...("Without Hope"the part of poem by Attila Jozsef)

Szívtriptichon