A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

Év:2007-Tecnika:vegyes,számítástechnikai alkatrészek felhasználásával-Méret:203x148x25 cm-Status:alkotó tulajdona-Jelentéstartalom:1./ kozmikus megközelítés:a Föld felé tartó információáradat mesterséges objektumok által (fiatalabb korosztály szerint) 2./biológiai megközelítés: a megtermékenyülés folyamata petesejt,és spermiumok által.Bal alsó sarokban,a folyamatot irányító:"Intelligens Tervező"(aki a folyamatot irányítja) jelenlétére utaló klaviatúra látható.
Year :2007-Tecnika: mixed-use computer components Size: 203x148x25 cm Status: creator-owned Report Contents: 1 / cosmic approach to the Earth towards information provided by artificial objects (younger) on 2./biológiai approach: process of oocyte fertilization and sperm által.Bal bottom of the governing process, "Intelligent Design" (who manages the process), referring to the presence keyboard is displayed.

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire