"Csíky László szobrász barátom újabb külföldi sikere" hír fotója."My friend the sculptor László Csíky more success abroad 'news

A képen épp a szobor készül.
Dr. Csíky László (újabb) hét hetes Knai meghívásnak tett eleget ,ahol most a Táncoló székely szobor nagyméretű megalkotásáért hozott elismerést a magyar hazának. Íme levél részlet:
Kedves gyermekeim, barátaim. Kinábol irom levelek, ma mar uveggyantában várja
sorsa jobbra fordulását a Táncolo Székely szobrom csupan annyit, hogy a világ nem
közömbös az ujjonan kiöntött szoborral szemben. Bóven lesz mit elmondanom, most
csak annyit hogy a vilag legimertebb szobrászai közé bekerültem, s ez dicsőség
hazámnak. Nehány képpel illusztralom a környezetet es a szobrot. Mindenkinek jó
egeszseget kivánok, en megvagyok,...
Dr. Csiky Laszlo
The photo shows: it is the statue made​​.
Dr. Laszlo Csíky (recent) Knai seven weeks of the invitation to meet, where she is now a large statue of the Dancing Szekely megalkotásáért brought recognition to the Hungarian fatherland. Here are detailed letter:
My dear children, my friends. I write letters from China, is now waiting for uveggyantában
Dancing in the fate of turning right Székely sculpture simply that the world is not
The newly poured over inert statue. Plenty will tell you what, I
that just got into one of the world legimertebb sculptors, and this glory
my country. Some illustrated the environment and the statue. Everyone has a good
I wish health, en'm fine ...
Dr. Laszlo Csiky

"Csíky László szobrász barátom újabb külföldi sikere" hír fotója."My friend the sculptor László Csíky more success abroad 'news