kollázs collage assemblage

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

Részletek-portionc

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

Közeli felvétel-closeup

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

Év:2007-Tecnika:vegyes,számítástechnikai alkatrészek felhasználásával-Méret:203x148x25 cm-Status:alkotó tulajdona-Jelentéstartalom:1./ kozmikus megközelítés:a Föld felé tartó információáradat mesterséges objektumok által (fiatalabb korosztály szerint) 2./biológiai megközelítés: a megtermékenyülés folyamata petesejt,és spermiumok által.Bal alsó sarokban,a folyamatot irányító:"Intelligens Tervező"(aki a folyamatot irányítja) jelenlétére utaló klaviatúra látható.

A vágy titokzatos tánca--The misterious of desire

Szívtriptichon

munkacímek -1.:Vasszív-2.:Kőszív-3.:Érzőszív...-work titles:1.:Iron heart-2.:Stone heart-3.:Sensitive heart
Cím:-1.:..."A semmiágán ül szívem"...-2.:..."Kis teste hangtalan vacog"...-3.:Köréje gyűlnek szelíden,s nézik-nézik a csillagok"...(József Attila:Reménytelenül c. versének részlete)
Title:-1..."Upon a Branch of nothigness my heart sits"...-2.:..."Trembling voicelessly"...-3.:..."And watching-watching numberless the mild stars gather round to see"...("Without Hope"the part of poem by Attila Jozsef)

Szívtriptichon

Vasszív-Iron heart

közeli felvétel,részlet-closeup,portionc

Vasszív-Iron heart

Vasszív-Iron heart

Szívtriptichon 1.rész:Vasszív (munkacím) Cím:..."A semmi ágán ül szívem"...(József Attila:"Reménytelenül" c. vers részlet)
Heart-triptichon 1.part:Iron heart (worktitle) Title:..."Upon a Branch of nothingness my heart sits"...("Without Hope" the part of poem by Attila József)

Vasszív-Iron heart

Kőszív-Stone heart

Közeli felvétel-closeup

Kőszív-Stone heart

Kőszív-Stone heart

Részlet-portionc

Kőszív-Stone heart

Kőszív-Stone heart

Szívtriptichon 2.rész.Kőszív (munkacím) Cím:..."Kis teste hangtalan vacog"...(József Attila :"Reménytelenül"című vers részlet)
Heart triptichon 2.part.Stone heart (worktitle)Title:..."Trembling voicelessly"...("Without Hope"the part of poem by Attila József)

Kőszív-Stone heart

Érző szív-Sensitive heart

Közeli felvétel-closeup

Érző szív-Sensitive heart

Hemmert János kiállításának megnyitója

Hemmert János önálló kiállítása a Bartók Béle műv. kp.-ban.Balról jobbra:Tandi Lajos,Hemmert János,Ványai Éva

Hemmert János kiállításának megnyitója

Hemmert János : Bikafejű....

Év.:...Technika:kollázs Méret:...Status:alk.tul.

Hemmert János : Bikafejű....

Hemmert János : ........collage

Év.:...Technika:kollázs Méret:...Status:alk.tul.

Hemmert János : ........collage

Hemmert János : Mesterségem címere

Év:.... Technika:kollázs Méret:...Status:alkotó tul.

Hemmert János : Mesterségem címere

Hemmert János kiállításán- 2007.

Hemmert János önálló tárlata Szeged, Bartók Béla Művelődési Központ 2007.

Hemmert János kiállításán- 2007.

Hemmert János : Égboltfényképező satelit

Éve:...Technika:kollázs Méret...Status:alkotó tulajdona

Hemmert János : Égboltfényképező satelit

Hemmert János kiállításán

Hemmert János : ........collage

Év.:....Technika:kollázs Méret....Status:alkotó tulajdona

Hemmert János : ........collage

Hemmert János kiállításán 2007

Hemmert János -mester ,és Jéga Szabó László Tamás - tanítvány
Szeged város , Bartók Béla Művelődési Központban
John Hemmert master and Jéga László Tamás Szabó - student

Szeged, Bartók Béla Community Centre

Hemmert János kiállításán 2007

Hemmert János : Üstökös

Év.:...Technika:kollázs Méret:....Status:Móra Ferenc múzeum tulajdona

Hemmert János : Üstökös

Hemmert János : Szőlőmetsző robot

Év.:1991 Technika:Kollázs Méret:60x100 cm.Status:alkotó tulajdona

Hemmert János : Szőlőmetsző robot